struka(e): geofizika

Mohorovičićev diskontinuitet (Moho) (po Andriji Mohorovičiću), granica između Zemljine kore i plašta u kojoj se skokovito mijenja brzina potresnih valova.

Prosječna mu je dubina 33 km. Ispod oceana kora je najtanja (5 do 10 km), a ispod kopna je deblja (20 do 90 km), najdeblja je ispod velikih planina. U Hrvatskoj je kora najdublja ispod Velebita i Dinare (oko 42 km), a najplića ispod južnoga Jadrana i istočne Slavonije (oko 25 km). (→ gutenbergov diskontinuitet)

Citiranje:

Mohorovičićev diskontinuitet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/mohorovicicev-diskontinuitet>.