struka(e): fizika

hidrometar (hidro- + -metar), sprava za mjerenje brzine strujanja i protoka tekućina (najčešće vode) kroz neku cijev. Sastoji se od šire cijevi u koju je umetnuta uža, stožasta cijev. Razlika tlaka u nekoj točki šire cijevi izvan stošca i na najužem mjestu stošca ovisi o brzini protjecanja tekućine kroz cijev, pa se na osnovi toga hidrometar može umjeriti za izravno očitavanje brzine strujanja tekućine, odn. protoka u cijevi. (→ pitotova cijev)

Citiranje:

hidrometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/hidrometar>.