struka(e): strojarstvo | fizika

protok (znak q), fizikalna veličina koja opisuje količinu nekoga fluida što protječe promatranim presjekom (npr. cijevi, riječnoga korita, srčane arterije) u vremenskom intervalu.

Volumni protok (znak qV) količnik je volumena V fluida koji protekne kroz promatrani presjek i vremenskoga intervala t u kojem se obavlja promatranje: qV = V/t. Pri stalnoj brzini strujanja fluida volumni protok jednak je umnošku ploštine presjeka S i brzine gibanja v, dakle: qV = Sv. Mjerna jedinica volumnoga protoka jest kubni metar u sekundi (m³/s).

Maseni protok (znak qm) količnik je mase m fluida koji protekne kroz promatrani presjek i vremenskog intervala t u kojem se obavlja promatranje: qm = m/t. Pri stalnoj brzini strujanja fluida nepromjenljive gustoće maseni protok jednak je umnošku ploštine presjeka S, gustoće ρ i brzine gibanja v, dakle: qm = Sρv. Mjerna jedinica masenoga protoka jest kilogram u sekundi (kg/s).

Mjerenje protoka tekućina jednostavnije je od mjerenja protoka plinova jer su tekućine nestlačive; mjerenje protoka plinova ponekad zahtijeva mjerenje tlaka i temperature. Naprava, uređaj ili instrument kojim se mjeri protok naziva se mjerilo protoka.

Citiranje:

protok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/protok>.