struka(e): lingvistika i filologija
Donat, Elije
rimski gramatičar
IV. st.

Donat, Elije (latinski Aelius Donatus [ại'li·us dona:'tus]), rimski gramatičar (IV. st.). Učitelj sv. Jeronima, autor dvaju gramatičkih priručnika. Kraći, Manji udžbenik (Ars minor), za početnike, raspravljao je, u obliku pitanja i odgovora, o vrstama riječi (osam vrsta), a opsežniji, Veći udžbenik (Ars maior), posvećen »manama« i »vrlinama« govora, obrađivao je fonetiku, morfologiju i stilistiku za naprednije učenike. Obilno korišteni i komentirani, ti su priručnici ostali temeljem jezične nastave u školama tijekom cijeloga srednjeg vijeka sve do renesanse. Donat je i autor dvaju znamenitih komentara uz Terencija Afera i Vergilija: prvi komentar podastire vrijedan uvid u Terencijeve izvornike, a drugi, značajan Servijev izvor, najvećim je dijelom izgubljen.

Citiranje:

Donat, Elije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/donat-elije>.