struka(e):

audiometar (audio- + -metar), uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Obično se u vrlo tihoj kabini u slušalice ispitanika reproduciraju snimke čistih tonova (tonalna audiometrija) ili govora (govorna audiometrija) na različitim frekvencijama i jakostima zvuka, od tiših prema glasnijima. U trenutku kada ispitanik zamijeti zvuk, ta se jakost zvuka bilježi kao prag čujnosti za tu frekvenciju. Rezultati se unose u poseban dijagram koji se naziva audiogram.

Citiranje:

audiometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/audiometar>.