struka(e): elektrotehnika
ilustracija
AMPERMETAR – 1. stalni magnet, 2. nastavci polova, 3. jezgra, 4. zakretni svitak, 5. spiralne opruge (ujedno i dovod struje do zakretnog svitka), 6. ležaj osovine, 7. kazaljka

ampermetar (amper + -metar), instrument za mjerenje jakosti električne struje. Ampermetri s pomičnom zavojnicom temelje se na međudjelovanju magnetnoga polja električne struje koja teče njihovom pomičnom zavojnicom i magnetnoga polja stalnoga magneta ili druge zavojnice. Otklon, razmjeran električnoj struji, linearno se odčitava kazaljkom ili s pomoću svjetlosnoga snopa. Ako im se doda mehanički ispravljač, poluvodički ispravljač, termopretvarač ili upravljani poluvodički ispravljač, ampermetri s pomičnom zavojnicom nazivaju se prema nekome od tih dodataka. Ampermetri s mekim (pomičnim) željezom osnivaju se na tome da mjerena električna struja pomiče uzorak željeza, razmjerno jakosti struje, a ampermetri s vrućom žicom na pojavi rastezanja žice kojom teče električna struja (Jouleova toplina). Rastezanje se, ovisno o mjerenoj struji, odčitava kazaljkom ili digitalno.

Citiranje:

ampermetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/ampermetar>.