struka(e): matematika

Abelov diferencijal (po Nielsu Henriku Abelu), holomorfni ili meromorfni diferencijal na kompaktnoj ili zatvorenoj Riemannovoj plohi. Razlikuju se Abelovi diferencijali I., II. i III. vrste, pri čemu strogo vrijedi da je Abelov diferencijal niže vrste sadržan u onome više vrste (I ⊂ II ⊂ III).

Abelov diferencijal I. vrste tvori vektorski prostor one dimenzije koje je klase Riemannova ploha. Abelov diferencijal II. i III. vrste odnosi se na meromorfne diferencijale, tj. na takve analitičke diferencijale koji na Riemannovoj plohi imaju ne više nego konačno mnogo karakteristika tipa polova.

Citiranje:

Abelov diferencijal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/abelov-diferencijal>.