Upit tamna komora, pronađeno natuknica: 7

tamna komora

tamna komora (camera obscura), naprava u obliku kutije s točkastim otvorom ili sabirnom lećom na jednoj ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

Hermans, Willem Frederik

Hermans [hε'rmαns], Willem Frederik, nizozemski književnik (Amsterdam, 1. IX. 1921 – Utrecht, 27. IV. 1995). ...

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

oko

oko, organ vida čovjeka i životinja. Sve su životinje više ili manje osjetljive na podražaj svjetla. ...

camera obscura

camera obscura [ka'mera obsku:'ra] (lat.: tamna soba), preteča moderne fotografske kamere. (→  tamna ...

Merkur (astronomija)

Merkur, najmanji i Suncu najbliži planet u Sunčevu sustavu. Vidljiv je sa Zemlje golim okom i zato poznat ...