Upit staklo, pronađeno natuknica: 125

Finci

Finci (finski Suomalaiset), narod baltofinskog ogranka ugrofinske jezične skupine. Oko 5,5 milijuna ...

fluor

fluor (lat. fluor: tečenje), simbol F (fluorum), kemijski element iz skupine halogenih elemenata (atomski ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

funkcionalizam

funkcionalizam (franc. fonctionnalisme). 1. Smjer u teoriji društva koji pretpostavlja da dijelovi ...

Gabo, Naum

Gabo [gæ'bou], Naum (pravo ime Neemia Pevsner), američki kipar ruskoga podrijetla (Brjansk, 5. VIII. 1890 ...

Gascoigne, George

Gascoigne [gæ'skɔin], George, engleski književnik (? Cardington, Bedfordshire, između 1530. i 1542 – ...

Gehry, Frank Owen

Gehry [ge'ri], Frank Owen (pravo prezime Goldenberg), američki arhitekt i oblikovatelj (Toronto, 28. II. 1929). ...

gips

gips ili sadra (njem. Gips < grč. γύψος: kreda; češki sadra: gips). 1. Mineral, kalcijevsulfat dihidrat, ...

glazura

glazura (njem. Glasur, prema Glas: staklo) →  caklina ...

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >