Upit obavijesna teorija, pronađeno natuknica: 2

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...