Upit leksikografija, pronađeno natuknica: 12

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

Apresjan, Jurij Derenikovič

Apresjan [apr’is’a'n], Jurij Derenikovič, ruski jezikoslovac (Moskva, 2. II. 1930). Godine 1953. završio ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

enciklopedika

enciklopedika, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, odabirom i predstavljanjem ...

filologija

filologija (grč. φıλολογία: ljubav prema sadržajnu i umnu govoru), znanstveno proučavanje teksta. Naziv ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod Miroslav Krleža, središnja hrvatska leksikografska ustanova. Utemeljen je kao Leksikografski ...

Malić, Dragica

Malić, Dragica, hrvatska filologinja (Zagreb, 21. VII. 1934). Studij jugoslavistike i rusistike završila ...

Musulin, Stjepan

Musulin, Stjepan, hrvatski jezikoslovac (Srijemska Mitrovica, Vojvodina, 16. VII. 1885 – Zagreb, 19. I. 1969). ...

Poljaci

Poljaci, zapadnoslavenski narod nastanjen uglavnom u Poljskoj, gdje čini 96,7% stanovništva (popis 2002); ...

primijenjena lingvistika

primijenjena lingvistika, grana lingvistike koja se bavi primjenom lingvističke teorije i njezinih ...

(1)  2