Upit broj, pronađeno natuknica: 2747

abundancija

abundancija (lat. abundantia: obilje), u fitocenologiji oznaka za brojnost individuuma pojedine biljne ...

Ackeret, Jakob

Ackeret [a'kərət], Jakob, švicarski fizičar (Zürich, 17. III. 1898 – Gossau, 26. III. 1981). Utemeljio ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

adut

adut (franc. atout). 1. U kartaškim igrama, najjača boja. 2. U kuglanju, čunj koji je na čunjskom ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerodinamika

aerodinamika (aero- + dinamika), znanstvena disciplina u okviru mehanike fluida koja proučava strujanje ...

aerodrom

aerodrom (aero- + -drom), površina na kopnu ili vodi sa zgradama, instalacijama i opremom za slijetanje, ...

Aeroflot

Aeroflot (puno ime Aeroflot – Russian Airlines), ruska zrakoplovna kompanija u većinskom državnom vlasništvu sa ...

Afganistan

Afganistan (perzijski Afghānestān; Islamska Republika Afganistan/Yomhūrī-ye Eslāmī-ye Afghānestān), ...

afiks

afiks (prema lat. affixus: pričvršćen), jezična jedinica koja se u tvorbi riječi dodaje osnovi da promijeni ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|