Upit Realizam, pronađeno natuknica: 165

realizam

realizam (prema realan). 1. U filozofiji, tumačenje i promatranje svijeta i života usmjereno na stvarne, ...

magični realizam

magični realizam. 1. U slikarstvu, naziv za naturalistički način slikanja, pri kojem slikar nastoji ...

novi realizam

novi realizam, skup pojava u likovnoj umjetnosti 1960-ih, nastalih kao reakcija na apstraktne težnje ...

poetski realizam

poetski realizam, naziv za smjer u francuskom igranom filmu koji je trajao približno 1936–40., a odlikovao ...

socijalistički realizam

socijalistički realizam, doktrina, odnosno struja u književnosti i likovnim umjetnostima. U književnosti, ...

Abadžiev, Đorđi

Abadžiev [aba'62721~], Đorđi (Ǵorǵi), makedonski književnik (Dojran, 7. X. 1910 – Kumanovo, 2. VIII. 1963). ...

Alain-Fournier

Alain-Fournier [al63338' fuʀn·jẹ'] (pravo ime Henri Alban Fournier [fuʀn·jẹ']), francuski romanopisac (La ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Aragon, Louis

Aragon [aʀag61533'], Louis, francuski pjesnik, romanopisac i esejist (Pariz, 3. X. 1897 – Pariz, 24. XII. 1982). ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >