TRAŽI DALJE:
STRUKE:

paleontologija

paleontologija (francuski paléontologie, od paleo- + ontologija), znanost o biljnim i životinjskim organizmima iz geološke prošlosti. Na temelju cjelovitih ili djelomičnih fosilnih ostataka izumrlih biljaka i životinja (beskralježnjaka i kralježnjaka) upoznaju se njihovi oblici i građa, a u vezi s geološkom kronologijom vremenski slijed postupnog usavršavanja organizacije cjelokupnoga biljnog i životinjskoga svijeta, s ishodišnim i prijelaznim tipovima biljaka i životinja. Paleontologija se dijeli na paleobotaniku (paleofitologiju ili fitopaleontologiju), koja istražuje fosilno bilje, paleozoologiju, koja istražuje fosilne životinje, te mikropaleontologiju, koja istražuje sitne fosilne organizme (od mikrometarskih do centimetarskih dimenzija), i mikrofaunističke (najčešće foraminifere, ostrakode i dr.) i mikroflorističke (os. vapnenačke alge, vapnenačke nanofosile, spore, pelud i sl.). Osnivač je paleobotanike francuski botaničar A. Brongniart, a osnivač paleozoologije francuski zoolog G. Cuvier.

Citiranje:
paleontologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46237>.