struka(e): matematika

zbrajanje (adicija, sumiranje), osnovna matematička operacija kojom se brojevi, varijable, polinomi, vektori, matrice ili drugi matematički objekti dodaju jedan drugomu. Simbolički se označuje znakom + (plus): c = a + b. Elementi koji se zbrajaju, a i b, nazivaju se pribrojnici ili adendi (sumandi), a element koji se dobiva kao rezultat, c, naziva se zbroj ili suma. Zbrajanje ima svojstva komutativnosti i asocijativnosti.

Citiranje:

zbrajanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/zbrajanje>.