struka(e): matematika
ilustracija
GAUSSOVA KRIVULJA

Gaussova krivulja [gạus~] (krivulja vjerojatnosti) (po Carlu Friedrichu Gaussu), ravninska transcendentna krivulja u obliku zvona, u pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu određena jednadžbom: y = ex²; nalazi se iznad x-osi, simetrična je s obzirom na y-os, nema nultočke, asimptotski se približuje k x-osi, kada x teži prema pozitivnoj ili negativnoj beskonačnosti (+ ∞ i – ∞). Zbog primjene u teoriji vjerojatnosti naziva se i krivulja vjerojatnosti. S pomoću nje se prikazuje funkcija raspodjele neovisnih slučajnih varijabli, često se koristi u statističkim izvješćima. (→ normalna distribucija; standardna devijacija)

Citiranje:

Gaussova krivulja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/gaussova-krivulja>.