Upit vlast, pronađeno natuknica: 1862

vlast

vlast, politički utemeljeno pravo posjedovanja političkih, pravnih i ekonomskih moći koje omogućuju ...

izvršna vlast

izvršna vlast, organi koji obavljaju izvršne funkcije, izvršavaju zakone i donose propise (prije svega ...

sudbena vlast

sudbena vlast, ustavom uređena posebna vlast po načelu diobe državne vlasti na zakonodavnu, izvršnu ...

zakonodavna vlast

zakonodavna vlast, državne institucije s ovlastima donošenja zakona. U republikama zakonodavnu vlast ...

Abas I.

Abas I. (perzijski ‘Abbās [63308ab:a:'s]) (zvan Veliki), perzijski šah od 1588 (?, 27. I. 1571 – Mazandaran, ...

Abasidi

Abasidi, dinastija kalifa, vladala 750–1517. Začetnik joj je Muhamedov stric Abas (al-‘Abbās; 566–652). ...

Abdulah II. (uzbečki kan)

Abdulah II., uzbečki kan iz dinastije Šaibanida (?, 1533 – Samarkand, početkom 1598). Na vlast došao ...

Abdul Hamid I.

Abdul Hamid I. (tur. Abdülhamit [abdylhami't], arap. ‘Abd al-Hāmid [63308abdul 62674a:'mid]), osmanski sultan ...

Abdul Hamid II.

Abdul Hamid II. (tur. Abdülhamit [abdylhami't]), osmanski sultan (Carigrad, 21. IX. 1842 – Carigrad, ...

Abdulkadir

Abdulkadir ili Abd el-Kader (arap. ‘Abd al-Qādir [63308abdulqa:'dir]), emir Alžira (Mascara, 6. IX. 1808 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|