Upit verizam, pronađeno natuknica: 10

verizam

verizam (tal. verismo, od vero < lat. verus: istinit), književni smjer koji se po uzoru na francuski ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

glazba

glazba, znanje i vještina, odnosno umjetnost vremenske organizacije zvuka; umjetnost kombiniranja zvukova ...

Granados, Enrique

Granados [grana'δos], Enrique, španjolski skladatelj i pijanist (Lérida, Katalonija, 27. VII. 1867 – ...

Kean, Edmund

Kean [ki:n], Edmund, engleski glumac (London, 17. III. 1787. ili 1789 – Richmond upon Thames, 15. V. 1833). ...

Mascagni, Pietro

Mascagni [maska'ń:i], Pietro, talijanski skladatelj (Livorno, 7. XII. 1863 – Rim, 2. VIII. 1945). Glazbu ...

naturalizam

naturalizam (njem. Naturalismus < franc. naturalisme, prema lat. naturalis: prirodan). 1. Filozofski ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

Zacconi, Ermete

Zacconi [ʒak:o:'ni], Ermete, talijanski glumac (Montecchio Emilia, 14. IX. 1857 – Viareggio, 14. X. 1948). ...

(1)