Upit ulema, pronađeno natuknica: 2

ulema

ulema (tur. < arap. ‘ulamā’: učenjaci, množina od ‘ālim), u islamu, viši sloj teologa i pravnika, posebni ...

ulema-medžlis

ulema-medžlis (tur. ulema meclisi), islamsko vjersko vijeće koje upravlja (odnosno nadzire ga) vjerskim ...