Upit tropa, pronađeno natuknica: 25

Agripa

Agripa (grčki Ἀγρίππας, Agríppas, latinski Agrippa), pripadnik mlađe skeptičke škole helenističko-rimske ...

alegorija

alegorija (grč. ἀλληγορία: slikovit govor), zoran, verbalni, likovni, gestični, glazbeni ili sinkretični ...

Baltrušaitis, Jurgis

Baltrušaitis [~šại'~], Jurgis, litavski pjesnik i diplomat (Paantvardžiai, 20. IV. 1873 – Pariz, 3. I. 1944). ...

datulja

datulja (tur. datula < sanskrt. dhattura, ili mlet. dàtolo < arap. daqual, pučkom etimologijom poistovjećeno ...

elocutio

elocutio [e:loku:'ci·o] (lat.), jedan od pet aspekata od kojih se, po Ciceronu, sastoji umijeće uvjerljiva ...

figura

figura (lat.). 1. Lik, oblik. 2. Prikaz ljudskog lika, rjeđe životinje ili nekog fantastičnog bića ...

GARP

GARP (akronim od engl. Global Atmosphere Research Programme), globalni program za istraživanje atmosfere ...

Hucbald

Hucbald [hu'k~], franački glazbeni teoretičar i skladatelj, benediktinac (? Tournai, oko 840 – Saint-Amand, ...

kom

kom (komina), smjesa usitnjena ili mljevena voća ili izmuljena grožđa, pripremljena za spontano ili ...

metalepsa

metalepsa (grč. μετάληψις: zamjenjivanje), naziv za trop (retoričku figuru, figuru riječi) koji su antički ...

(1)  2  3