Upit tricij, pronađeno natuknica: 8

tricij

tricij (od grč. τρίτoς: treći), simbol 3H ili T (novolat. tritium), nestabilan, radioaktivan izotop ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

autoradiografija

autoradiografija (auto- + radio- + -grafija), radiografsko snimanje pri kojem je masa tijela koje se ...

energija vezanja

energija vezanja (znak Ev ili EB), energija potrebna da se cjelina, npr. kristal, molekula ili jezgra ...

La Rioja

La Rioja [la r:i·o'xa] (do 1980. Logroño [loγro'ńo]), pokrajina i autonomna zajednica na sjeveru Španjolske; ...

neutronski generator

neutronski generator, akcelerator čestica niže energije (nekoliko stotina kiloelektronvolta), koji s ...

nuklearno oružje

nuklearno oružje, oružje za masovno uništavanje s razarajućim djelovanjem za koje se koristi energija ...

T

T. 1. Dvadeset i sedmo slovo hrvatske abecede, a devetnaesto latinske, silabičkoga imena te, za bezvučni ...