Upit tranzistor, pronađeno natuknica: 15

tranzistor

tranzistor (engl. transistor, od trans[fer] [res]istor: prijenosni otpornik), aktivni poluvodički element ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

fototranzistor

fototranzistor (foto- + tranzistor), tranzistor u kojem svjetlost (i blisko elektromagnetsko zračenje) ...

informacijska i komunikacijska tehnologija

informacijska i komunikacijska tehnologija, djelatnost i oprema koja čini tehničku osnovu za sustavno ...

izmjenjivač

izmjenjivač, električni uređaj za napajanje trošila izmjeničnom strujom. Priključuje se na istosmjernu ...

poluvodički elektronički elementi

poluvodički elektronički elementi, elektronički elementi kojima se rad temelji na protjecanju električne ...

računalo

računalo, naprava za obavljanje računskih operacija; od druge polovice XX. stoljeća pod tim se pojmom ...

(1)  2