Upit traheja, pronađeno natuknica: 10

dušnik

dušnik (traheja), elastična cijev za disanje u kopnenih kralježnjaka. U čovjeka je dug oko 12 cm, započinje ...

dišni organi

dišni organi ili respiratorni organi (kasnolat. respiratorius: koji služi za disanje), skup organa i ...

korijen

korijen. 1. U botanici, (lat. radix) organ viših kormofita (papratnjača, golosjemenjača i kritosjemenjača), ...

peripat, kapski

peripat, kapski (prema grčkom περίπατος: šetnja) (Peripatopsis capensis), južnoafr. crvolika životinja, ...

Seleukija

Seleukija (grč. Σελεύϰεια, Seleúkeia, lat. Seleucia), ime nekoliko gradova koje je utemeljio Seleuk ...

stabljika

stabljika ili stablo, jedan od osnovnih vegetativnih organa biljaka cjevnjača, tj. papratnjača i sjemenjača ...

starenje

starenje, proces postupnih i spontanih promjena u organizmu, koji je obilježen progresivnim slabljenjem ...

tkivo

tkivo ili staničje, sklop strukturno i funkcijski istovrsnih ili približno jednakih stanica i međustanične ...

traheje i traheide

traheje i traheide (grč. [ἀρτηρία] τραχεῖα: hrapava [arterija], dušnik; traheja + -id), više ili manje ...

uho

uho, organ za primanje zvučnih valova, posebno je razvijen u životinja koje same proizvode glasove, ...

(1)