Upit svrhovitost, pronađeno natuknica: 16

svrhovitost

svrhovitost, smisleno ostvarivanje unaprijed određene svrhe u zbivanjima i stvarima. Svrhovitost je ...

estetika

estetika (grčki αἰσϑητıϰή /τέχνη/: umijeće zapažanja, prema ἀίσϑησıς: osjetilna zamjedba i αἰσϑάνομαı: ...

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

fikcionalizam

fikcionalizam (prema fikcija), filozofski smjer, pogled na svijet koji svodi osnovne kategorije sveukupnosti ...

Hranilović, Jovan

Hranilović, Jovan, hrvatski književnik (Kričke kraj Drniša, 18. XII. 1855 – Novi Sad, Vojvodina, 5. VIII. 1924). ...

instrumentalizam

instrumentalizam (engleski instrumentalism, prema latinskom instrumentum: oruđe, sredstvo), općenito, ...

Kāmasūtra

Kāmasūtra [ka:- masu:'tra] (sanskrt kāma: naslada, ljubav + sūtra: nit, konac; niska), klasično indijsko ...

kauzalnost

kauzalnost (srednjovjekovni latinski causalitas: uzročnost, od latinski causa: uzrok), ono što biva ...

Lindsay, Vachel

Lindsay [li'ndzi], Vachel (Nicholas), američki pjesnik (Springfield, Illinois, 10. XI. 1879 – Springfield, ...

logos

logos (grčki λόγος), um, riječ, Božja riječ, govor, smisao, načelo, princip, zakon, red. U Heraklita ...

(1)  2