Upit stereotip, pronađeno natuknica: 5

stereotip

stereotip (stereo- + -tip, prema franc. stéréotype), sklop pojednostavnjenih i pretjerano uopćenih ...

feminizam

feminizam (franc. féminisme, prema lat. femina: žena), društveni pokret i svjetonazor koji se zalaže ...

Magnani, Anna

Magnani [mańa:'ni], Anna, talijanska filmska, kazališna i televizijska glumica (Aleksandrija, Egipat, ...

stereotipija

stereotipija (stereo- + -tipija, prema franc. stéréotypie). 1. U tiskarstvu, postupak umnažanja tiskovnih ...

Williamson, David

Williamson [wi'l·jəmsən], David, australski dramatičar (Melbourne, 19. II. 1942). Diplomirao strojarstvo, ...