Upit raster, pronađeno natuknica: 17

raster

raster (njemački Raster < latinski rastrum: grablje), geometrijski pravilan uzorak linija ili točaka. ...

autotipija

autotipija (auto- + -tipija), fotomehanički postupak grafičke pripreme kojim se izrađuju tiskovne forme ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...

digitalni tisak

digitalni tisak, vrsta tiskarske tehnike kojom se informacija (tekst, slika) grafički obrađuje i priprema ...

dijapozitiv

dijapozitiv (dija- + pozitiv), prozirna, pozitivna fotografska snimka na staklu ili filmu, prikladna ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

Hipodam

Hipodam (grčki Ἱππόδαμος, Hippódamos), grčki urbanist iz Mileta (djelovao od 500. do 440. pr. Kr.). ...

holografija

holografija (holo- + -grafija), postupak snimanja i reprodukcije trodimenzionalne slike nekog objekta ...

Kerkwan

Kerkwan (franc. izgovor [kεʀkwa'n]) (Kerkouane), ruševine feničkoga grada i nekropole u Tunisu, oko ...

London

London (engleski izgovor [lʌ'ndən]), glavni i najveći grad Engleske i prijestolnica Ujedinjenoga Kraljevstva ...

(1)  2