Upit prognoza, pronađeno natuknica: 29

prognoza

prognoza (grč. πρόγνωσις: prethodno znanje). 1. Općenito, procjena budućih zbivanja na temelju poznatih ...

afektivna psihoza

afektivna psihoza (prema afekt), skupina psihotičnih bolesti koju obilježuju primarni, snažni, nerijetko ...

anurija

anurija (an1- + -urija), odsutnost mokrenja ili količina 24-satne mokraće manja od 400 ml. Nastaje kod ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

bruceloze

bruceloze, zoonoze koje uzrokuju bakterije iz roda Brucella. Nazvane po D. Bruceu. Najčešći je uzročnik ...

deterministički kaos

deterministički kaos, nepredvidljivo kaotično ponašanje nelinearnih dinamičkih sustava za koje vrijede ...

futurologija

futurologija (lat. futurus: budući + -logija), disciplina koja se bavi čovjekovom budućnošću; istražuje ...

Gladilin, Anatolij Tihonovič

Gladilin [glad’i’l’in], Anatolij Tihonovič, ruski književnik (Moskva, 21. VIII. 1935 – Pariz, 24. X. 2018). ...

hebefrenija

hebefrenija (grč. ἥβη: mladost + -frenija), kronični oblik shizofrenije označen poremećajem mišljenja ...

Heberdenova artroza

Heberdenova artroza (Heberdenovi čvorići) [he'bədən~], degenerativne promjene u području distalnih (krajnjih) ...

(1)  2  3