Upit preodgoj, pronađeno natuknica: 8

preodgoj

preodgoj, proces ispravljanja različitih oblika poremećaja u ponašanju. Sam odgoj također je svojevrsno ...

delinkvencija

delinkvencija (kasnolat. delinquentia, od lat. delinquere: pogriještiti, skriviti), društveno opasna ...

Gao Xingjian

Gao Xingjian [gau 6217962720ien], kineski književnik i slikar (Ganzhou, pokrajina Jiangxi, 4. I. 1940). Diplomirao ...

Lidice

Lidice [li'61546ice], selo 7 km istočno od Kladna, odnosno 25 km sjeverozapadno od Praga, Češka; 565 st. ...

Majetić, Alojz

Majetić, Alojz, hrvatski književnik (Rijeka, 30. VIII. 1938). Komparativnu književnost i francuski studirao ...

penološka andragogija

penološka andragogija, poddisciplina andragogije usmjerena na preodgoj i resocijalizaciju osoba pravomoćno ...

Uzelac, Slobodan

Uzelac, Slobodan, hrvatski defektolog i političar (Kakma kraj Benkovca, 9. VIII. 1947). Diplomirao na ...

zatvor

zatvor. 1. Kazna oduzimanja slobode. Kazna zatvora danas je temeljna ili središnja vrsta kazne, ujedno ...