Upit polimerizacija, pronađeno natuknica: 12

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

boje i lakovi

boje i lakovi, skupni naziv za tekuće, do pastozne ili praškaste smjese tvari, koje se u tankom sloju ...

emulzija

emulzija (novolat. emulsio, od lat. emulgere: izmusti, isušiti). 1. Disperzija jedne tekućine (kapljevine) ...

fotopolimer

fotopolimer (foto- + polimer), naziv za polimerni materijal koji u tiskarskoj tehnici služi za izradbu ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

kemijska reakcija

kemijska reakcija, proces pri kojem se tvari, međusobnim djelovanjem ili pod utjecajem fizikalnih uvjeta ...

lančana reakcija

lančana reakcija. 1. U fizici, samoodrživi slijed nuklearnih reakcija pokrenut pojedinačnim nuklearnim ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

plastidi

plastidi (grčki πλαστός: oblikovan + -id), živi dijelovi biljne stanice, tipične diferencijacije protoplazme. ...

(1)  2