Upit pirometar, pronađeno natuknica: 3

pirometar

pirometar (piro- + -metar), instrument za mjerenje visokih temperatura, najčešće u pećima za taljenje ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

Pouillet, Claude

Pouillet [pujε'], Claude, francuski fizičar (Cusance, 16. II. 1790 – Pariz, 13. VI. 1868). Studirao ...