Upit ovjera, pronađeno natuknica: 8

ovjera

ovjera, zakonom predviđeni način potvrđivanja potpisa, rukopisa i prijepisa. Ovjerovljenje potpisa ili ...

Fiamengo, Jakša

Fiamengo, Jakša, hrvatski pjesnik i novinar (Komiža, 26. XI. 1946 – Split, 27. XII. 2018). Diplomirao ...

isprava

isprava. 1. U procesnome pravu, predmet (pismeni akt) na kojem su pismom zabilježene neke misli koje ...

kancelar

kancelar (kasnolat. cancellarius, od lat. cancellus: rešetka, ograda), službenik, čiji položaj i ovlasti ...

legalizacija

legalizacija (franc. légalisation), davanje zakonske snage nekom nacrtu zakona; ozakonjenje, prenošenje ...

ovrha

ovrha, građ. izvanparnični postupak po kojem sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina ...

referencija

referencija (njem. Referenz < franc. référence, prema lat. referre: natrag nositi; izvijestiti), u filozofiji ...

viza

viza (prema lat. visum: viđeno, odobreno). 1. Klauzula kojom nadležno inozemno državno tijelo odobrava ...