Upit objekt, pronađeno natuknica: 253

objekt

objekt (srednjovj. lat. obiectum, poimeničeni srednji rod participa perfekta od klas. lat. obicere: ...

Herbig-Harov objekt

Herbig-Harov objekt [hə:'ɹbig a'ro~] (HH objekt), mala emisijska maglica od međuzvjezdanoga plina i ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

agrarne zemljišne operacije

agrarne zemljišne operacije, skup administrativnih i tehničkih postupaka u poljoprivredi. Najčešće su ...

aktant

aktant (franc. actant). 1. Pojam i termin u sintaktičkom modelu L. Tesnièrea. Aktanti (djelovatelji, ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

altruizam

altruizam (francuski altruisme, prema autrui: drugi, bližnji, pod utjecajem latinskoga alter: drugi), ...

ambistoma pjegava

ambistoma, pjegava (grč. ἀμβλύς: slab + στόμα: usta) (Ambystoma [Amblystoma] tigrinum), repati vodozemac ...

Andromeda (zviježđe)

Andromeda (latinski Andromeda [andro'∼], oznaka: And), zviježđe sjevernoga neba između zviježđa Gušterice, ...

Andromeda (galaktika)

Andromeda (M31 ili NGC 224), najbliža spiralna galaktika, nalazi se u zviježđu Andromedi a udaljena ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|