Upit motivacija, pronađeno natuknica: 23

motivacija

motivacija (prema motiv). 1. Psihički proces koji nas potiče na mentalne ili tjelesne aktivnosti, i ...

Andrejev, Leonid Nikolajevič

Andrejev (Andreev) [andr’e'jif], Leonid Nikolajevič (Nikolaevič), ruski književnik (Orjol, 21. VIII. 1871 ...

Bahtijarević-Šiber, Fikreta

Bahtijarević-Šiber, Fikreta, hrvatska psihologinja (Banja Luka, 12. I. 1942). Diplomirala (1965) i doktorirala ...

Bělohradská, Hana

Bělohradská [bje'lo62674radska:], Hana, češka književnica i prevoditeljica (Prag, 12. I. 1929 – Prag, 26. II. 2005). ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

industrijska psihologija

industrijska psihologija, grana primijenjene psihologije, koja proučava psihičke probleme prilagodbe ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

kontaktni jezici

kontaktni jezici, u sociolingvistici, naziv za dopunske, dodatne jezike koji nastaju, radi lakšega sporazumijevanja, ...

limbički sustav

limbički sustav (prema lat. limbus: rub), kompleksan niz filogenetski različitih (starijih i mlađih) ...

Maslow, Abraham H(arold)

Maslow [mæ'slou], Abraham H(arold), američki psiholog (New York, 1. IV. 1908 – Menlo Park, California, ...

(1)  2  3