Upit monera, pronađeno natuknica: 7

monera

monera (prema grč. μoνήρης: jedini, sam), naziv koji je E. Haeckel upotrijebio za pretpostavljena primitivna ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biološka znanost koja ...

mikroorganizmi

mikroorganizmi (mikro- + organizam) (mikrobi), najmanja živa bića, jednostanični mikroskopski sitni ...

sistematika

sistematika (prema grč. συστηματιϰός: zajedno sastavljen), grana biologije koja proučava biol. raznolikost ...

životinja

životinja (lat. animal: prvotno značenje živ stvor, poslije životinja), živi organizam koji pripada ...