Upit modulacija, pronađeno natuknica: 12

modulacija

modulacija (lat. modulatio, od modulari: mjeriti), u tehnici, postupak kojim se neko svojstvo jedne ...

amplitudna modulacija

amplitudna modulacija, u komunikacijskoj tehnici, postupak prijenosa informacija kojim se u odašiljaču, ...

infleksija

infleksija (lat. inflexio: savijanje). 1. U matematici, pregib ravninske krivulje sa svojstvom da je ...

kabelska televizija

kabelska televizija, sustav za prijenos televizijskih i radijskih programa kabelskom mrežom do pretplatničkih ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

Odak, Krsto

Odak, Krsto, hrvatski skladatelj (Siverić kraj Drniša, 20. III. 1888 – Zagreb, 4. XI. 1965). Prvu glazbenu ...

optoelektronika

optoelektronika (grč. ὀπτιϰός: vidni + elektronika), područje elektronike koje proučava i primjenjuje ...

pokretne telekomunikacije, javne

pokretne telekomunikacije, javne, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

shizofrenija

shizofrenija (njemački Schizophrenie, od shizo- + -frenija), skupina duševnih bolesti koje pripadaju ...

Teje, Tora

Teje [te'je], Tora, švedska glumica (Stockholm, 17. I. 1893 – Stockholm, 30. IV. 1970). Najveća tragetkinja ...

(1)  2