Upit memorija, pronađeno natuknica: 20

memorija

memorija (lat. memoria: moć sjećanja). 1. U računalstvu →  računalna memorija 2. U psihologiji →  pamćenje ...

računalna memorija

računalna memorija, računalna jedinica za pohranu podataka i programa u digitalnom obliku; naziva se ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

BIOS

BIOS (akronim od engl. Basic Input/Output System: osnovni ulazno-izlazni sustav), skup programa s osnovnim ...

disk

disk (lat. discus < grč. δίσϰος: okrugla ploča, kolut). 1. U anatomiji, vezivnohrskavična tvorba u ...

Goodenough, John Bannister

Goodenough [gu'dinʌf], John Bannister, američki fizičar (Jena, Njemačka, 25. VII. 1922). Diplomirao ...

kalkulator

kalkulator (engl. calculator < kasnolat. calculator: onaj koji računa; učitelj aritmetike), uređaj za ...

kasetofon

kasetofon (kaseta + [magneto]fon), uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka u kojem se kao memorija upotrebljava ...

Majsan

Majsan, otočić u Pelješkome kanalu. Arheološkim istraživanjima utvrđeni su tragovi prapovijesne kulture ...

medij

medij (lat. medium: sredina, sredstvo). 1. Sredina, okolina; skup uvjeta u kojima nešto postoji, zbiva ...

(1)  2