Upit mat, pronađeno natuknica: 27

mat

mat ili šah mat (franc. mat < njem. Matt < arap. al-šāh māta: kralj je mrtav, od perz. šāh: kralj), ...

Metikoš, Karlo

Metikoš, Karlo (pseudonim Matt Collins), hrvatski glazbenik, skladatelj i pjevač (Zagreb, 8. II. 1940 ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

Bogdanić, Peruško

Bogdanić, Peruško, hrvatski kipar (Stari Grad na Hvaru, 24. X. 1949). Završio 1976. Akademiju likovnih ...

čovjek

čovjek (grčki ἄνϑρωπος, latinski homo), fizički najsavršenije živo biće u prirodi, koje u sebi ujedinjuje ...

fluidika

fluidika (prema fluid), grana fizike i tehnike, koja obuhvaća proučavanje i primjenu strujanja fluida ...

FORTRAN

FORTRAN (akronim od engl. Formula Translation: prevođenje formula), jedan od prvih viših programskih ...

kalkulator

kalkulator (engl. calculator < kasnolat. calculator: onaj koji računa; učitelj aritmetike), uređaj za ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

(1)  2  3