Upit limes, pronađeno natuknica: 36

limes (arheologija)

limes (lat.: put, staza između dvaju polja; granica), utvrđena granica Rimskoga Carstva prema tzv. barbarskim ...

limes (matematika)

limes (lat.: put, staza između dvaju polja; granica) (granična vrijednost), rezultat graničnoga procesa. Limes ...

Antonin Pio

Antonin Pio (latinski Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius), rimski car (Lanuvij, Lacij, 19. IX. 86 ...

arheologija

arheologija (grč. ἀρχαıολογία, od ἀρχαῖος: prastar, drevan i -λογια: -logija), znanost koja na ostatcima ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

derivacija

derivacija (lat. derivatio: izvođenje, odvođenje). 1. U lingvistici, tvorba riječi, tj. postanak novih ...

divergencija

divergencija (srednjovj. lat. divergentia). 1. Neslaganje, nesuglasje, odstupanje, razilaženje, razlikovanje, ...

Domicijan

Domicijan (latinski Titus Flavius Domitianus [ti'tus fla:'vi·us domitia:'nus]), rimski car (Rim, 24. X. 51 ...

funkcija kompleksne varijable

funkcija kompleksne varijable, funkcija kojoj je argument z kompleksna varijabla z = x + iy. Funkcija ...

geopolitika

geopolitika (geo- + politika), politički i geografski pojam koji ima više značenja: 1) politički izraz ...

(1)  2  3  4