Upit lepton, pronađeno natuknica: 7

lepton (novac)

lepton (grč. λεπτόν) (mn. lepta), u antičkoj Grčkoj, opći naziv za sitni bakreni novac. U modernoj Grčkoj ...

lepton (fizika)

lepton (prema grč. λεπτός: sitan), subatomska čestica koja ne podliježe jakom međudjelovanju i ima spin ...

Anderson, Carl David

Anderson [æ'ndəɹsən], Carl David, američki fizičar (New York, 3. IX. 1905 – San Marino, 11. I. 1991). ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem subatomskih i temeljnih čestica ...

mion

mion (engl. muon, od grč. μ + [elektr]on) (znak μ–), lepton električnoga naboja jednakoga električnomu ...

neutrino

neutrino (talijanski, od neutr[on] + -ino, talijanski deminutivni nastavak) (znak ν), subatomska čestica, ...

Perl, Martin Lewis

Perl [pə:ɹl], Martin Lewis, američki fizičar (New York, 24. VI. 1927 – Palo Alto, 30. IX. 2014). Diplomirao ...