Upit lavra, pronađeno natuknica: 9

lavra

lavra (rus. лaвpa < grč. λαύρη: ulica, hodnik). 1. U pravoslavlju, anahoretska (pustinjačka) ćelija. 2. ...

Trojice-Sergijeva lavra

Trojice-Sergijeva lavra (ruski Troice-Sergieva lavra [tro'ic’ə s’e'rg’i·ivə la'vrə]) →  sergijev posad ...

Atos

Atos (novogrčki Άϑως, Áthōs [a'ϑos], također Ajon Oros, novogrčki Άγιον Όρος, Ágion Óros [a'jon o'ros]; ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Kijev

Kijev (ruski Киев, ukrajinski Куїv/Київ [k616'jiv]), glavni grad Ukrajine; 2 845 023 st. (2013). Razvio ...

manastir

manastir (grč. μοναστήριον, prema μονάζειν: živjeti sam, od μόνος: sam, lat. monasterium), u istočnome ...

Sergije Radonješki, sv.

Sergije Radonješki, sv. (ruski Sergij Radonežskij, pravo ime Varfolomej Kirilovič), ruski pravoslavni ...

Sergijev Posad

Sergijev Posad (Sergiev Posad, Сергиев Посад [s’e'rg’iif pasa't]; 1919–30. Sergijev, 1930–91. Zagorsk/Загорск ...

Svjetska prirodna i kulturna baština

Svjetska prirodna i kulturna baština, prirodna i kulturna dobra međunarodno priznate, izvanredne i univerzalne ...