Upit kruna, pronađeno natuknica: 83

kruna (oglavlje)

kruna (lat. corona: vijenac, kruna < grč. ϰορώνη: zakrivljeni ili zaobljeni kraj nečega, prsten), oglavlje ...

kruna (novac)

kruna, naziv novčane jedinice koja se koristi u Češkoj, Švedskoj, Norveškoj i Islandu. Ime joj potječe ...

kruna, zubna

kruna, zubna →  zubi ...

Tomić-Karović, Kruna

Tomić-Karović, Kruna, hrvatska liječnica (Gospić, 4. X. 1906 – Zagreb, 16. XI. 1979). Završivši 1933. ...

Južna kruna

Južna kruna (latinski Corona Australis [koro:'na austra:'lis], oznaka: CrA), zviježđe južnoga neba između ...

Sjeverna kruna

Sjeverna kruna (latinski Corona Borealis [koro:'na bore·a:'lis], oznaka CrB), malo zviježđe sjevernoga ...

Alfeka

Alfeka (arap. al-fakka: kruna) (Alphecca, Gemma /lat.: pupoljak; dragi kamen/, Alfa Sjeverne krune, ...

aneksija Bosne i Hercegovine

aneksija Bosne i Hercegovine. Provodeći politiku širenja na Balkan, Austro-Ugarska je 7. X. 1908. proglasila ...

Angjelinović, Budislav Grga

Angjelinović, Budislav Grga, hrvatski političar (Sućuraj na Hvaru, 14. I. 1886 – Split, 1. V. 1946). ...

anticirkumpolarne zvijezde

anticirkumpolarne zvijezde (anti- + cirkum- + polaran), zvijezde koje se uvijek nalaze ispod horizonta. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9