Upit komparativ, pronađeno natuknica: 8

komparativ

komparativ (lat. comparativus [gradus]: poredbeni [stupanj]), oblik pridjeva ili priloga kojim se označuje ...

elativ

elativ (novolat. elativus, prema elatus: uznesen, uzvišen). 1. Apsolutni superlativ, najviši stupanj ...

kajkavsko narječje

kajkavsko narječje, jedno od triju narječja (uz čakavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika, nazvano prema ...

major

major (lat. maior: veći, viši, stariji, komparativ od magnus: velik) →  bojnik ...

pridjev

pridjev ili adjektiv (prema lat. adiectivus: dodan, priložen), u lingvistici, naziv za vrstu riječi ...

stupanj

stupanj. 1. Iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut (znak °), jednaka je tristošezdesetomu ...

superlativ

superlativ (kasnolat. superlativus [gradus], prema superlatus: podignut), u lingvistici, naziv za treći ...

Španjolci

Španjolci. 1. Romanski narod nastanjen većinom u Španjolskoj, gdje s približno 18 340 425 pripadnika ...