Upit komanda, pronađeno natuknica: 3

komanda

komanda (njem. Kommando < tal. comando: zapovijed, naredba, od lat. commendare: provjeriti; preporučiti). 1. ...

Osijek

Osijek (njemački Essegg, madžarski Eszék), grad, riječna luka i sjedište Osječko-baranjske županije, ...

Split

Split, grad i luka u srednjoj Dalmaciji, sjedište Splitsko-dalmatinske županije, gospodarsko i kulturno ...