Upit kolotur, pronađeno natuknica: 6

kolotur

kolotur, kotač koji služi za prijenos gibanja ili djelovanja sile uz pomoć užeta (remena, lanca) prebačena ...

kosina

kosina, ravnina nagnuta pod oštrim kutom prema horizontalnoj ravnini. Omogućuje podizanje tereta na ...

kotač

kotač, mehanička naprava okretanjem koje se omogućuje izvršenje nekog rada (pokretanje nekog tijela) ...

lanac

lanac. 1. U tehnici, niz gibljivo povezanih čeličnih elemenata koji, nalik užetu, služi za prijenos ...

poluga

poluga, čvrsto tijelo, najčešće u obliku ravna ili zakrivljena štapa, koje ima oslonac (uporište) oko ...

vitlo

vitlo, uređaj kojim se uže ili lanac namata na horizontalni ili vertikalni bubanj, pogonski užetnik ...