Upit kalendar, pronađeno natuknica: 94

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

kalendar, drveni

kalendar, drveni, priprosto pomagalo za računanje vremena. Sastoji se od duže deblje gredice s četirima ...

gregorijanski kalendar

gregorijanski kalendar (po imenu pape Grgura XIII.) →  kalendar ...

julijanski kalendar

julijanski kalendar (po Juliju Cezaru) →  kalendar ...

adžamijska književnost

adžamijska književnost, skupni naziv za nearapske književne tradicije pisane arapskim pismom. Povijesno, ...

agenda

agenda (latinski: ono što se ima učiniti). 1. Popis poslova koje treba obaviti; plan mjera s pomoću ...

almanah

almanah (srednjovj. lat. almanac[h]us, možda iz kasnogrč. ἀλμενıχıαϰά; nije pouzdan arapski oblik al-manākh, ...

ambarvalia

ambarvalia [~va:'~] (lat. ambire: obilaziti + arvum: oranica), starorimski državni obred čišćenja polja ...

Antunović, Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski biskup, pisac i preporoditelj (Kunbaja kraj Bácsalmása, Madžarska, 19. VI. 1815 ...

Bakić, Petar

Bakić, Petar, hrvatski biskup (Split, 28. IX. 1670 – Križovljan, danas Križovljan Radovečki, 5. VII. 1749). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10