Upit jama, pronađeno natuknica: 90

jama

jama, vertikalna udubina ili pukotina manjega promjera i najčešće velike dubine. Nastaje u sedimentnim, ...

Jama Podgračišće II

Jama Podgračišće II → titina jama ...

Jama, Matija

Jama, Matija, slovenski slikar (Ljubljana, 4. I. 1872 – Ljubljana, 6. IV. 1947). Bio je učenik slikara ...

Pazinska jama

Pazinska jama (također Velika jama i Pazinski ponor, talijanski Foiba di Pisino), krška jama u gradu ...

Postojnska jama

Postojnska jama, sustav špilja kraj Postojne, najveći u Sloveniji; duljina svih poznatih prirodnih hodnika ...

septička jama

septička jama (grčki σηπτιϰός: gnjio), zatvoreni spremnik za prihvat otpadnih tvari iz kućne kanalizacije; ...

Titina jama

Titina jama (Jama Podgračišće II), najdublja poznata jama na otoku Braču, jugozapadno od Pražnicâ, u ...

Vela jama

Vela jama, špilja na zapadnim padinama Osorčice na otoku Lošinju. Otkriveni su kulturni slojevi debljine ...

Bahorić, Belizar

Bahorić, Belizar, hrvatski kipar (Draga kraj Rijeke, 24. XI. 1920 – Zagreb, 11. VIII. 2002). Završio ...

Balinka

Balinka, krška jama u brdu Pišteniku na Maloj Kapeli, 14 km jugoistočno od Plaškoga, Lika; duboka 283 m. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9