Upit izohipse, pronađeno natuknica: 3

izohipse

izohipse (izo- + grč. ὕψος: visina), krivulje koje na karti spajaju točke jednake apsolutne visine. ...

apsolutna topografija

apsolutna topografija, u meteorologiji, karta što prikazuje plohu konstantnog tlaka u atmosferi, na ...

kota

kota (franc. cote < srednjovj. lat. quota < lat. quota [pars]: pojedinačni [dio]), broj kojim se na ...