Upit impregnacija, pronađeno natuknica: 3

impregnacija

impregnacija (kasnolat. impraegnare: natopiti, navlažiti; oploditi), prožimanje, promakanje poroznih ...

drvene konstrukcije

drvene konstrukcije, građevne konstrukcije od drvenoga materijala (bjelogoričnoga ili crnogoričnoga ...

juvenilna voda

juvenilna voda (prema lat. iuvenilis: mladenački), termalna voda magmatskoga podrijetla koja iz velikih ...