Upit ikona, pronađeno natuknica: 55

ikona

ikona (grčki εἰϰών, novogrčki εἰϰόνα: slika, lik), u kršćanskoj umjetnosti, slika Krista, Bl. Djevice ...

Abraham

Abraham (hebrejski preko grčkoga Ἀβραάμ), biblijski lik (rano II. tisućljeće pr. Kr.), prvi židovski ...

Atos

Atos (novogrčki Άϑως, Áthōs [a'ϑos], također Ajon Oros, novogrčki Άγιον Όρος, Ágion Óros [a'jon o'ros]; ...

Bjelorusi

Bjelorusi, istočnoslavenski narod; oko 10,4 milijuna pripadnika, pretežito u Bjelorusiji (oko 8 milijuna) ...

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji, muzejska ustanova kompleksnoga tipa, osnovana 1872. u Dubrovniku. Pod prvotnim nazivom ...

Eco, Umberto

Eco [ε:'ko], Umberto, talijanski književnik i teoretičar (Alessandria, 5. I. 1932 – Milano, 19. II. 2016). ...

Furlan, Mira

Furlan, Mira, hrvatska glumica (Zagreb, 7. IX. 1955 – Los Angeles, 20. I. 2021). Diplomirala je 1978. ...

Galerija umjetnina

Galerija umjetnina, muzejska ustanova u Splitu, osnovana 1931. Nalazi se u zgradi koja je građena 1792. ...

Hilandar

Hilandar, manastir na Svetoj Gori (na sjevernom dijelu Atosa, Grčka). Kao grčki manastir postojao je ...

Idrizović, Nusret

Idrizović, Nusret, bošnjački i hrvatski književnik (Bijelo Polje, Crna Gora, 24. IV. 1930 – Zagreb, ...

(1)  2  3  4  5  6