Upit ideogram, pronađeno natuknica: 9

ideogram

ideogram (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice ...

I

I. 1. Trinaesto slovo hrvatske abecede, a deveto latinske, za prednji samoglasnik /i/. Kao i svim slovima ...

ideografija

ideografija (ideo- + -grafija), pojmovno pismo ili grafičko (slovno) predočivanje pojmova; naziva se ...

Ikhthys

Ikhthys (grč. ἰχϑύς: riba), u ranome kršćanstvu, simbol Krista. Upotrebljavao se kao akronimni izraz ...

Japanci

Japanci, azijski narod naseljen pretežito na japanskim otocima; oko 127 milijuna pripadnika. Od kraja ...

križ

križ (možda dalmatski prema lat. crux, akuzativ cruce/m/: stup, križ, muka ili vjerojatnije preko furlanskoga ...

Ladan, Tomislav

Ladan, Tomislav, hrvatski književnik, jezikoslovac, prevoditelj i leksikograf (Ivanjica, Srbija, 25. VI. 1932 ...

pismo

pismo, u najopćenitijem smislu riječi, konvencionalni sustav vizualnih (najčešće grafičkih) ili rjeđe ...

slogovno pismo

slogovno (silabičko) pismo ili silabarij (prema lat. syllaba < grč. συλλαβή: slog; usp. novolat. syllabarium), ...